Budget.brussels: een duidelijke en toegankelijke begroting

Vanaf nu is het mogelijk om via de website budget.brussels gemakkelijk in de gewestelijke begroting te neuzen! De inkomsten en uitgaven zijn namelijk te bekijken via duidelijke categorieën en worden uitgelegd in klare taal.
 

Geïnteresseerde Brusselaars kunnen zo op een interactieve manier de prioriteiten en politieke beslissingen van de Brusselse overheid bekijken, vanmobiliteit tot gezondheid. Ook is ervoor gekozen om de Gemeenschapscommissies bij het project te betrekken. Voor veel burgers is het niet altijd duidelijk welke Brusselse overheid nu precies investeert in huisvesting, kinderbijslag of cultuur. Daarom zijn de
begrotingen van het Gewest, de GGC, de COCOF en de VGC samengevoegd in één overkoepelende begroting.
 
Om de miljoenenbedragen te concretiseren, worden aan verschillende categorieën projecten gekoppeld. Zo kan de burger zien hoeveel er bijvoorbeeld wordt besteed aan baggerwerken in de haven of buurtsportinfrastructuur. Bovendien bevat de website een quiz waarin iedereen zelf een inschatting kan maken van de kostprijs om een kilometer fietspad te markeren of een verkeersbord te plaatsen.
 
De begrotingen voor 2020 en 2021 zijn reeds beschikbaar, waardoor het mogelijk is de middelen van de twee jaren per categorie te vergelijken. Elk jaar zal de nieuwe begroting worden toegevoegd.
 
Ontdek de website: https://budget.brussels/nl
 
Bpart werkte samen met Tree company en Spaced om dit project te realiseren.