Mortsel Bestuift: namen voor het stadsterras

Mortsel Bestuift: met behulp van een online participatieplatform informeert en betrekt de gemeente Mortsel haar inwoners sinds 2018. Eén van de trajecten waar Mortsel haar burgers bij betrok was het project ‘Stadsterras’. Dat project hertekende het hart van de stad Mortsel: er werden twee nieuwe straten aangelegd in het stadscentrum. Het stadsbestuur koos ervoor om de namen van die twee straten te laten benoemen door de inwoners.

Aanpak

Alle inwoners konden gedurende drie weken on- en offline een voorstel indienen. Aan de hand van een korte motivatie werd een duidelijke link met de geschiedenis van de stad geschetst. Met de maarliefst 42 unieke voorstellen werden 5 duo’s van straatnamen geselecteerd. Hiervoor baseerde het stadsbestuur zich op de motivatie van de voorstellen, de link met de stad, creativiteit…

Deze shortlist werd in een volgende fase aan de burger voorgelegd voor een bindende, online stemming. Gedurende twee weken werden dan 150 stemmen uitgebracht!

Resultaat

Via de online stemming tekende zich een duidelijk winnend duo af. Er werden meer dan 150 uitgebrachte stemmen, waarvan de helft naar de winnende namen ging. De keuze viel op twee straffe vrouwen (!) die hun stempel op de geschiedenis in Mortsel hebben gedrukt. Zo zorgde Mortsel samen met zijn burgers dat Alice Nahon en Alice Vigoureux vereeuwigd zijn in het straatbeeld van Mortsel!