Ondersteun je burger-initiatieven

Heel wat lokale overheden maken gebruik van ons Bpart platform in hun participatieve werking. Ze informeren en betrekken inwoners bij de beleidsvorming. Ze geven via online tools en methoden meer burgers de kans hun stem te laten horen. Maar wat doe je met je platform wanneer burgers zelf een initiatief nemen?

Het antwoord is: dan geef je via je participatieplatform een eigen platform! Zo ondersteun jij de burgerinitiatieven in jouw stad of gemeente, breng je hen dichter bij je organisatie en behoud je het overzicht. Burgerinitiatieven zijn enorm waardevol voor elke gemeenschap. De betrokken burgers die dit organiseren, verdienen elke steun die ze kunnen gebruiken. Een online platform kan daar een deel van zijn.

Geef je burgers dan toegang tot het platform van jouw stad of gemeente?

Dat kan, maar het hoeft niet. Via het uitgebreide user management kan je een burger weliswaar het platform laten beheren, maar je kan vooral samen met hen de rol van een platform uittekenen. Zo moeten zij niet op zoek naar alternatieve website bouwers of groepen op sociale media ... 

Drie burgerinitiatieven in de praktijk

De grootste boomplantactie wil 100 000 bomen planten in Vlaanderen. Zij benaderden ons voor een projectwebsite, om hun project te ondersteunen. Het team achter dit initiatief beheert het platform dus volledig zelf. Ontdek op de website hoe zij aan de slag gaan!

In verschillende Vlaamse steden en gemeenten vinden we boekentils terug. Geëngageerde burgers plaatsen en onderhouden deze "publieke bibliotheken", en benaderden de stad met hun initiatief. Enkele lokale besturen lanceren vervolgens het participatieplatform om de boekentils in kaart te brengen, én voorzien zelfs een participatief traject om extra boekentils te plaatsen!

Ten slotte ondersteunt de gemeente Kapelle-op-den-Bos (Antwerpen, België) het corona-proof kerstdorp. Dit initiatief van haar inwoners roept op om massaal verwarmend initiatieven te nemen en voortuinen, opritten, ramen ... te versieren en te verlichten. Het lokale bestuur zet haar participatieplatform Kapelle Spreekt in om de initiatieven in kaart te brengen, hierover te communiceren en zo mee te zorgen voor een fijne, veilige kerst!

© Pexels - https://www.pexels.com/nl-nl/foto/stad-mensen-dak-zomer-4880423/