Burgerinitiatieven

Communiceer over het ondersteunen van burgerinitiatieven. Informeer betrokken burgers over

  • aanvraagprocessen voor subsidies
  • beschikbare middelen en ondersteuning
  • huidige regelgeving en processen

Voorzie een online omgeving waarop initiatiefnemers

  • projecten of voorstellen kunnen registreren
  • projecten kunnen bespreken met andere burgers
  • stemmen of handtekeningen kunnen verzamelen
  • feedback van het lokaal bestuur of de organisatie kunnen ontvangen