Privacy

Bpart BV is de verwerker en verwerkingsverantwoordelijke van de data verzameld via deze website. Onze bedrijfsinformatie is Bpart BVBA, Vaartstraat 73, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer: 0736673725

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens wij over jou en andere deelnemers verzamelen wanneer je deze website bezoekt.

Welke informatie verzamelen we? 

We maken een onderscheid tussen verschillende types data die we verzamelen: informatie die jij aan ons bezorgt en informatie die we verzamelen omdat je gebruik maakt van deze website. 

Informatie die jij aan ons bezorgt 

Wanneer je ons contacteert kan het zijn dat je ons informatie bezorgt zoals je e-mail adres, naam of telefoonnummer. Wanneer je een formulier op deze website invult, bezorg je ons de gegevens die je op dat formulier invult. We gebruiken deze gegevens enkel waarvoor ze ons bezorgd zijn. We nemen bvb. contact met je op als je een contactformulier invult.

Informatie via het gebruik van het platform en cookie policy

Wanneer je gebruikt maakt van de website houden onze servers automatisch data bij die jouw webbrowser ons toestuurt wanneer je een website bezoekt ("Log Data"). Deze informatie bevat bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, je browsertype en gebruikte zoektermen.

Zoals bijna alle website maken we daarnaast gebruik van cookies en gelijkaardige technologie om onze website en onze diensten te verbeteren. We maken zowel gebruik van 'session cookies' die verwijderd worden zodra je onze website verlaat als 'persistent cookies' die niet vanzelf verwijderd worden. Je kan deze via de instellingen van je browser zelf verwijderen.

We maken gebruik van functionele cookies om de goede werking van het platform te garanderen. We maken enkel gebruik van analytische cookies indien daar toestemming voor gegeven is. Voorbeelden van analytische cookies en gelijkaardige technologieën die wij gebruiken zijn Google Analytics en Hotjar.

We maken geen gebruik van marketing of retargeting cookies, zoals de Facebook pixel.

Hoe verwerken we jouw informatie? 

We verwerken jouw gegevens overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de bepalingen van de Kaderwet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevens die we verzamelen dienen enkel om

  • de werking van deze website te optimaliseren, zoals het onthouden van je taal-voorkeur
  • de werking van onze website te analyseren, enkel indien je ons hier toestemming voor gegeven hebt

Wanneer contacteren jullie mij? 

We contacteren jou alleen indien je aangeeft gecontacteerd te willen worden, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier.

Onder geen beding echter zullen we jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere derden voor andere doeleinden dan het doel, tenzij specifiek vermeld.

Recht om vergeten te worden (en andere rechten) 

Je kan een beroep doen op alle rechten zoals opgenomen in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Deze verordening is ook wel gekend onder de term "GDPR". 

Indien je hieromtrent vragen hebt, kan je deze overmaken op het e-mailadres gdpr@bpart.be Wat betreft het recht om je uit te schrijven of om vergeten te worden, kan je dit aanvragen door een e-mail te sturen naar gdpr@bpart.be. Je hebt het recht om toegang tot jouw persoonsgegevens te vragen. Je kunt ons daartoe een verzoek sturen via gdpr@bpart.be.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken 

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

  • Onderhoud en verbetering van de website
  • Verbeteren van de website: om jouw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website; dit doen we enkel indien je toestemming geeft voor niet-functionele of analytische cookies.
  • Werking van virale webfuncties 

Delen van persoonsgegevens 

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden die jouw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij je daarvoor jouw specifieke toestemming hebt gegeven. We kunnen jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

  • We kunnen beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen, zoals het analyseren en optimaliseren van onze website. Bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
  • We eisen door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin je de site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en aan de regels die uitgeschreven zijn in dit privacy statement.
  • We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordelen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen. 

Bewaren en beveiligen van gegevens 

We houden jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Je hebt steeds het recht om ons te vragen jouw gegevens te verwijderen ("Recht om vergeten te worden (en andere rechten)"). 

We beveiligen de gegevens op een commercieel verantwoorde manier, rekening houdend met de gangbare praktijken en verwachtingen op dit moment. Echter, geen enkel systeem of platform is onfeilbaar. Wanneer je gebruik maakt van het platform ben je verantwoordelijk voor de data, informatie en activiteiten met of door jouw profiel. Indien je notie hebt van mogelijk misbruik, dien je onmiddellijk contact op te nemen met ons via gdpr@bpart.be.

In geen geval kunnen de uitvoerders aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Contact opnemen 

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan met ons contact op via een e-mail naar gdpr@bpart.be.