Deze pagina omschrijft hoe Bpart BV omgaat met persoonsgegevens en cookies.

Contactgegevens

Onze website en diensten worden aangeboden en beheerd door Bpart BV, Vaartstraat 73, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer 0736673725. Voor vragen in verband met privacybeleid, cookie policy en gebruiksvoorwaarden kan je ons bereiken via legal@bpart.be.

Inleiding

Algemeen

Bpart BV (hierna: Bpart) begrijpt dat jouw privacy belangrijk is. We respecteren dan ook de privacy van iedereen die onze website bezoekt. Wanneer je gebruik maakt van onze diensten of deze website, verzamelen en gebruiken we alleen persoonsgegevens op een manier die hier omschreven wordt en op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving.

 

Deze Privacy verklaring is van toepassing wanneer Bpart optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze website en van onze diensten, met andere woorden, wanneer Bpart het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd als “alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd”. Persoonsgegevens zijn dus alle informatie over jou die het mogelijk maakt je te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam en contactgegevens, maar ook identificatienummers of locatiegegevens.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

Informatieverwerking

 

Categorie

Doeleind

Rechtsgrond

Bewaartermijn (*)

Technische gegevens

 • toestel
 • taalvoorkeur

Het gebruik van noodzakelijke cookies

Zodat de website technisch goed functioneert in overeenstemming met betrekking tot noodzakelijke cookies zoals bedoeld in de Cookie Verklaring.

Zie verder (cookieverklaring)

Bestelgegevens en beheer van je Bpart applicatie

 • Bedrijfsgegevens (website, naam, adres, contactgegevens, ondernemingsnummer)
 • contactpersoon of contactpersonen (naam, e-mail, voor- en achternaam, telefoon)
 • taalvoorkeuren
 • facturatiegegevens (contactgegevens, BTW, bankgegevens)

Dagelijkse samenwerking bij het afnemen van diensten of producten

Uitvoering van de overeenkomst tussen Bpart en klanten

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens nog voor zeven jaar bewaard om aan de wettelijke verplichting te voldoen (fiscale verplichting).

Communicatiegegevens

 • Via contactformulier op onze website;
 • Contact via e-mail;
 • Afspraken inplannen via ons digitale kalender.

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die je Bpart verstrekt wanneer je contact opneemt.

 

De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met jou en het bijhouden van de gegevens.

Legitiem belang om contact te kunnen opnemen, ondersteuning te bieden of te reageren op verzoeken

De gegevens kunnen bewaard worden gedurende 5 jaar, tenzij je om de verwijdering van je gegevens verzoekt.

Nieuwsbrief: informatie die je ons verschaft wanneer je je inschrijft op de nieuwsbrief

 • voornaam
 • naam
 • organisatie
 • e-mail

De bron is de informatie die je ons bezorgt wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. Je kan deze op elk moment aanpassen of je uitschrijven.

De inschrijver geeft toestemming

Tot u zich afmeldt.

Webinar: informatie die je ons verschaft wanneer je je inschrijft op een webinar

 • voornaam
 • naam
 • organisatie
 • e-mail

De bron is de informatie die je ons bezorgt wanneer je je inschrijft voor de webinar.

De inschrijver geeft toestemming

De gegevens kunnen bewaard worden gedurende 5 jaar, tenzij je om de verwijdering van je gegevens verzoekt.

(*) Daarnaast kunnen Wij jouw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Bpart is onderworpen (zoals de fiscale wetgeving). Onverminderd bovenstaande kan Bpart jouw persoonsgegevens bewaren wanneer dit nodig zou zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten.

Deelname aan een project via een Bpart applicatie

Neem je deel aan een project dat gebruik maakt van één van onze applicaties, dan val je niet onder deze privacy overeenkomst. In dat geval is Bpart immers niet de verwerkingsverantwoordelijke. Bpart kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor incorrecte handelingen of nalatigheid van haar klanten in het kader van de privacywetgeving.

Verwerkers

 

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. Bpart kan soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. In dit geval zal Bpart met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons.

 

Bpart doet een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 

 • Bedrijven die Bpart heeft ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die Bpart heeft ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die Bpart heeft ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die Bpart heeft ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. live chat op de website /email communicatie/ afspraak kalender);
 • Bedrijven die Bpart heeft ingeschakeld voor analytische doeleinden;
 • Bedrijven die Bpart heeft ingeschakeld voor bedrijfsmanagement of ontwikkeling (bijv. extern software development)

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

 

Bpart zal jouw persoonsgegevens niet delen met derden (niet zijnde verwerkers) voor welke doeleinden dan ook, behoudens de volgende uitzonderingen.

 

In sommige omstandigheden kan Bpart wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van jou, te delen als Bpart betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

Cookieverklaring

Deze website https://www.bpart.be (“onze website”) maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen Wij u een betere ervaring bieden en onze website en diensten verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt.

 

Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen Wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies.

Begrippen

In deze Cookie verklaring hebben, tenzij de context anders vereist, de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • “Cookie” betekent een klein bestand dat door onze website op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van onze website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van onze website gebruikt. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die Wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies;
 • “Cookiewetgeving” betekent de relevante bepalingen van de EU 2002/58 richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002 (“E-Privacy Richtlijn”) en van de EU- Verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”);
 • “Persoonsgegevens” betekent alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon die direct of indirect aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd, zoals gedefinieerd in AVG.

Welke cookies gebruikt onze website?

 

Onze website gebruikt volgende cookies:

 

 • pll_languagie: taalvoorkeur (strikt noodzakelijk)

Hoe gebruikt onze website cookies en welke cookies zijn er?

Momenteel gebruikt onze website enkel strikt noodzakelijke cookies. Dit kan in de toekomst veranderen. Hier beschrijven we de mogelijkheden en types cookies, ook de mogelijkheden waar we momenteel geen gebruik van maken.

 

Onze website kan bepaalde first party Cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party Cookies zijn Cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en worden alleen door ons gebruikt.

 

Wij gebruiken Cookies om uw ervaring van onze website te vergemakkelijken en te verbeteren. Wij hebben deze Cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonsgegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.

 

Door gebruik te maken van Onze Website, kunt u ook bepaalde Cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen (third party Cookies). Third party Cookies zijn Cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan Ons.

 

Alle Cookies gebruikt door onze Website worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Cookiewetgeving. Wij kunnen sommige of alle van de hieronder vermelde soorten Cookies gebruiken. 

 

Strikt noodzakelijke Cookies

 

Een Cookie valt in deze categorie als het essentieel is voor de werking van Onze Website, ondersteunende functies zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, het invullen van formulieren of uw taalvoorkeur. Met andere woorden worden deze Cookies gebruikt om Onze Website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld.

 

Analytische Cookies

 

Met deze Cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van Onze Website kunnen meten en verbeteren. Zij helpen Ons om Onze Website en uw ervaring ervan te verbeteren.

 

Functionele Cookies

 

Functionele Cookies stellen Ons in staat u op Onze Website extra functies te bieden, zoals personalisatie en het onthouden van uw opgeslagen voorkeuren. Sommige functionele Cookies kunnen ook strikt noodzakelijk zijn, maar vallen niet noodzakelijkerwijs allemaal in die categorie. Deze Cookies kunnen worden ingesteld door Ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan Onze pagina’s.

 

Tracking Cookies

 

Deze Cookies registreren analytische (anonieme) informatie over hoe u de Website bezoekt, met het oog op het verbeteren van de Website en de gebruikerservaring, maar ook om gerichter te kunnen adverteren.

 

Targeting Cookies

 

Deze Cookies verzamelen informatie over uw activiteiten op Onze Website om u van gerichte reclame te kunnen voorzien. Deze Cookies kunnen door Onze advertentie partners via Onze Website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere Websites te laten zien.

 

Third party Cookies (Cookies van derden)

 

Cookies van derden worden niet door Ons geplaatst, maar door derden die diensten aan Ons en/of aan u leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt door reclamediensten om u op maat gemaakte reclame op Onze Website aan te bieden, of door derden die analytische diensten aan Ons leveren (deze Cookies werken op dezelfde manier als de hierboven beschreven analytische Cookies).

 

Persistente Cookies

 

Elk van de bovenstaande soorten cookie kan een blijvende cookie zijn. Persistente Cookies zijn Cookies die gedurende een vooraf bepaalde periode op uw computer of apparaat blijven staan en worden geactiveerd telkens wanneer u Onze Website bezoekt.

 

Sessie Cookies

 

Elk van de bovenstaande soorten cookie kan een sessie cookie zijn. SessieCookies zijn tijdelijk en blijven slechts op uw computer of apparaat staan vanaf het moment dat u Onze Website bezoekt tot u uw browser afsluit. SessieCookies worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wijzigingen aan het beleid

 

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. U wordt daarom geadviseerd om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van deze Cookie verklaring en een of meer eerdere versies van dit Cookie verklaring, prevaleren de huidige en geldende bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Jouw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Overzicht

 

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

 

 • het recht op inzage;
 • het recht op correctie;
 • het recht om te wissen (vergetelheid);
 • het recht om de verwerking te beperken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op gegevens portabiliteit;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
 • het recht om uw toestemming in te trekken.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in Onze Privacy Verklaring, waarin meer informatie opgenomen is over privacy, gegevensbescherming en uw rechten.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als je van mening bent dat onze verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), hebt je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

Contactgegevens GBA:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be]